Tijd voor een Nederlands belastingvariant op de nationale jaloeziedag?

In Scandinavië worden jaarlijks belastinggegevens van particulieren openbaar gemaakt. In Finland wordt ’s ochtends 1 november 8 uur in de gegevens bekend gemaakt en nationale gluurdag is begonnen. Zelf noemen de Finnen het de Nationale Jaloezie Dag.

De ongelijke beloning mannen/vrouwen wordt daardoor minder en iedereen kan zien wat de topinkomens echt aan belasting betalen. Anderen beweren dat vooral de ontevredenheid toeneemt, niet het vertrouwen. Dat wordt overigens niet bevestigd door feiten. Juist in deze samenlevingen is het vertrouwen in de democratie erg hoog. 

 De reden voor deze openheid is dat de democratie gebaat is bij transparantie waardoor het vertrouwen in het systeem versterkt wordt en ook correcties mogelijk zijn. Ik denk dat onze samenleving in Nederland nu in een Low Trust fase zit en we nieuwe wegen nodig hebben naar een High Trust samenleving. Dit kan daarin een stap zijn. Is vertrouwen voorwaarde om het in te voeren of helpt het juist het vertrouwen te vergroten?