Met de huidige nationale woonagenda zal de opgave om een miljoen woningen toe te voegen voor 2030 niet gehaald worden. Teveel onderzoek, teveel overleg, teveel nota’s, convenanten en papier maar vooral te weinig actie en doorzettingsmacht.

2030 is het al over 11 jaar en het realiseren van plannen kost minstens 2 a 3 jaar. Dan blijven er dus nog 8 a 9 jaar over voor het ontwikkelen van plannen. Dus plannen voor zo’n 120.000 woningen per jaar zijn dan nodig. Voeg daarbij het terechte pleidooi niet de makkelijkste weg te kiezen voor snelheid door maar weer weilanden vol bouwen maar nu vooral de bestaande stad te versterken, dan is de opgave ook niet eenvoudig. Bovendien moet er niet alleen maar gefocust worden op de aantallen, het gaat meer en meer om een grotere diversiteit aan woningen nu er steeds meer eenpersoonshuishoudens bij komen en Nederland snel aan het vergrijzen is waardoor nieuwe woonconcepten nodig zijn.

Dus deze boodschap komt niet van een cynische zwartkijker die graag zijn gelijk bevestigd wil zien maar van een bezorgde realistische volkshuisvester die een gebrek aan urgentie bij de beleidsmakers en beslissers momenteel merkt en daarom call for action!!

Actions speak louder than words om het in goed Nederlands te zeggen.